ایشان در سال ۱۳۲۴ در تهران متولد شدند. در سال ۱۳۴۲ از دبیرستان فارغ‌التحصیل و در همان سال رشته پزشکی را در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آغاز کردند. بعد از اتمام دوره دکتری عمومی، سال ۱۳۴۹ در رشته تخصصی عفونی ادامه تحصیل دادند و در سال ۱۳۵۲ موفق به اخذ مدرک در رشته تخصصی عفونی از دانشگاه تهران گردیدند. به عنوان عضو هیئت علمی و استاد گروه عفونی در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی مشغول به کار هستند.

سوابق اجرایی:

– عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران

– عضو هیئت ممتحنه برد و ارزش یابی متخصصین بیماریهای عفونی ایران

– عضو گروه علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی

– عضو کمیته کشور ایدز

– عضو کمیته کشوری سل و تب مالت

– عضو شورای برنامه‌ریزی کرسی یونسکو در زمینه آموزش سلامت

– عضو گروه تدوین کننده دستورالعمل درمانی (گاید لاینهای) کشوری