هلیکوباکتر پیلوری نوعی باکتری است.

این میکروب به وضوح باعث التهاب معده می شود و در درصد بالایی از بیماران دچار زخم معده و دوازدهه یافت می شود.
درصد اندکی از بیماران دچار التهاب معده ناشی از هلیکوباکتر پیلوری دچار زخم معده و دوازدهه و یا سرطان معده می شوند.
روش های مختلفی برای تشخیص عفونت با این باکتری وجود دارد که شامل تست های خونی،تست مدفوع،نوعی از تست تنفسی و اندوسکوپی است که بسته به شرایط هر بیمار این روش ها اعمال می شود و برای بیمار درمان آنتی بیوتیک و آنتی اسید لازم توسط پزشک معالج تجویز می شود.