عفونت اليگودندروسيت‌ها با ويروس IC موجب يمارى دميلينيزان چندکانونى پيشرونده‌اى مى‌شود. تظاهرات بالينى منعکس‌کننده محل، وسعت و تعداد ضايعات هستند و مى‌توانند شامل اختلال وضعيت رواني، اختلالات ميدان بينائى و ضعف فوکال باشند. تقريباً تمام بيماران اختلال نقص ايمنى زمينه‌اى – اکثراً عفونت HIV دارند.

تشخيص

هرگاه بیماری دچار علائم پیش‌رونده باشد و در مایع مغزی-نخاعی او نشانه‌هایی از دی‌ان‌ای ویروس جی‌سی باشد و همچنین در تصاویر ام‌آرآی مغز، ضایعات مرتبطِ مادهٔ سفید مشاهده شود، می‌توان گفت فرد به لکوانسفالوپاتی چندکانونی پیش‌رونده مبتلا شده‌است. یک روش تشخیصی دقیق دیگر، بیوپسی مغز است که در آن نشانه‌های رایج بافت‌شناسی تخریب میلین، آستروسیت‌های غیرعادی و هسته‌های بزرگ اولیگودندروسیت‌ها و یاخته‌های گلیال مشاهده می‌شود و با روش‌هایی، حضورِ ویروس جی‌سی اثبات می‌گردد.

مشخصهٔ خاص لکوانسفالوپاتی چندکانونی پیش‌رونده در تصاویر سی‌تی اسکن، ضایعات کم‌تراکم چندکانونی بدون نیاز به ماده حاجب پرتونگاری و بدن اثرات فشاری است، اما MRI روشِ تشخیصی بسیار حساس‌تری از سی‌تی اسکن است. شایع‌ترین نقاط درگیر در این بیماری لوب پیشانی، لوب آهیانه‌ای-پس‌سری هستند، اما همه‌جای مغز همچون عقده‌های قاعده‌ای، کپسول خارجی و ساختارهای موجود در گودی جمجمه‌ای پسین همچون مخچه و ساقهٔ مغز هم می‌توانند درگیر شوند. جالب آنکه اگر لکوانسفالوپاتی چندکانونی پیش‌رونده ناشی از داروی ناتالیزومب باشد، ضایعت بیشتر به صورت تک‌کانونی بوده و اغلب در لوب پیشانی قرار دارند.

درمان

هيچ درمان رايجى براى PML در دسترس نيست. گزارش شده است بهبود وضعيت ايمنى (مثل درمان مطلوب ضدٌ رتروويروس در مبتلايان به HIV) موجب تثبيت يا بهبودى بيمارى مى‌شود.