طحال یکی از اعضای مهم ایمنی بدن است و نبود آن و یا مختل شدن کارکرد آن بیمار را مستعد عفونت های خاص و شدید می کند.

عفونت در این بیماران می تواند به سرعت پیشرفت کند و حتی باعث فوت بیمار شود به همین دلیل برنامه خاصی برای ایمن سازی بیماران بدون طحال در برابر عفونت های خاص وجود دارد.

علت ها:

۱-نداشتن طحال از بدو تولد که نادر است
۲-جراحی اورژانسی برداشتن طحال (مثلا بدنبال خونریزی ناشی از تصادف) و جراحی غیر اورژانسی برداشتن طحال در بیماران خاص
۳-مختل شدن کارکرد طحال در بیماران خاص مانند بیماران آنمی سیکل سل و سیروز

برای هر دسته از بیماران برنامه خاصی هم از جهت واکسیناسیون و هم آنتی بیوتیک پیشگیرانه وجود دارد.
بطور کلی واکسن های توصیه شده شامل موارد زیر است:
واکسن پنموکوک
واکسن مننگوکوک
واکسن هموفیلوس
واکسن آنفولانزا

آموزش های مهم به بیماران شامل موارد زیر است:

پیگیری جدی برنامه واکسیناسیون و آنتی بیوتیکی طبق مشاوره پزشک
رعایت نکات ایمنی سفر به مناطق مالاریا خیز از نظر انجام اقدامات پیشگیرانه برای بیماری مالاریا
رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از گاز گرفتگی حیوانات مانند سگ و گربه
مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت تبدار بودن