1. تماس مستقیم از فرد به فرد (مانند برخی از عفونت های پوستی)
  2. تماس با اجسام آلوده (مثل برخی از عفونت های ویروسی)
  3. استنشاق عامل عفونی (مثل عامل آنفولانزا و سل)
  4. گزش حشرات(مثل عامل مالاریا) یا گاز گرفتگی حیوانات (مثل عامل هاری)
  5. خوردن آب یا غذای آلوده (مانند عوامل برخی از انواع اسهال، ویروس هپاتیت A)
  6. انتقال مادر به جنین از طریق جفت(مثل ویروس هپاتیت B و HIV) و یا از راه شیر به نوزاد (مثل ویروس HIV)
  7. از طریق سوزن آلوده (مثل ویروس هپاتیت C )
  8. از طریق تماس با دام یا مصرف فر آورده های آلوده دامی (مانند عامل تب مالت)
  9. آلوده شدن زخم (مثل عامل کزاز)