دراکونکولیازیس یا کرم گینه چیست؟

دراکونکولیازیس (Dracunculiasis) که به آن بیماری کرم گینه (guinea worm disease یا GWD) نیز گفته می‌شود، عفونتی است که از طریق کرم گینه منتقل می‌شود. وقتی که یک فرد آبی را می‌خورد که حاوی کک آبی آلوده به کرم گینه است، دچار این عفونت می‌شود. در ابتدای امر هیچ گونه علائمی وجود ندارد، اما حدود یک سال بعد، هنگامی که کرم ماده روی پوست تاول ایجاد می‌کند، درد سوزناکی را پدید می‌آورد. سپس کرم طی چند هفته از پوست خارج می‌شود. طی این مدت، ممکن است راه رفتن و کار کردن سخت شود. این که این بیماری باعث مرگ و میر شود، بسیار احتمال کمی دارد.

انسان‌ها تنها پستانداران شناخته شده‌ای هستند که توسط کرم‌های گینه آلوده می‌شوند. عرض این کرم حدود یک تا دو میلیمتر است و کرم مادهٔ بالغ ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر طول دارد (نرها بسیار کوچک‌تر هستند).

با آموزش عمومی و ارتقا سطح بهداشت و تصفیه آب، این انگل در حال ریشه کنی می باشد.