تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى عفونت حاد ناشى از ايزوسپورا بلى (Isospora belli) به‌طور ناگهانى با تب، درد شکم، و اسهال آبکى غير خونى شروع مى‌شود و گاهى هفته‌ها تا ماه‌ها ادامه مى‌يابد. در بيماران مبتلا به ايدز و ساير علل ضعف ايمني، عفونت ممکن است خودبه‌خود محدود نشود و شبيه به کريپتوسپوريديوز با اسهال آبکى شديد مزمن باشد. گاهى ائوزينوفيلى اتفاق مى‌افتد که در ساير عفونت‌هاى تک‌ياخته‌اى روده‌اى ديده نمى‌شود.

تشخيص

تشخيص با نشان‌ دادن اوئوسيست‌هاى بزرگ در مدفوع از طريق رنگ‌آميزى اسيد فاست اصلاح شده صورت مى‌گيرد. بررسى مکرر مدفوع، نمونه‌گيرى از محتويات دئودنوم از طريق آسپيراسيون يا تست نخ (String test)، يا حتى بيوپسى روده کوچک ممکن است ضرورى باشد.

درمان

ايزوسپورا بلى به خوبى به درمان پاسخ مى‌دهد. تأثير کوتريموکسازول (۱۶۰بر ۸۰۰ ميلى‌گرم خوراکى هر ۶ ساعت به‌مدت ۱۰ روز، سپس هر ۱۲ ساعت به‌مدت ۳ هفته) به اثبات رسيده است. در صورت عدم تحمل سولفوناميد مى‌توان از پيريمتامين (روزانه ۷۵-۵۰ ميلى‌گرم خوراکي) استفاده نمود. عود مى‌تواند در بيماران ايدزى ايجاد شود که درمان نگه‌دارنده با کوتريموکسازول (۱۶۰ بر ۸۰۰ ميلى‌گرم) سه بار در هفته يا با سولفادوکسين (۵۰۰ ميلى‌گرم) به‌همراه پيريمتامين (۲۵ ميلى‌گرم) يک‌بار در هفته را ضرورى مى‌سازد.